Bibliografia

 • Amtliches Material zum Massenmord von Katyn – Berlin 1943
 • Zbrodnia Katyńska w Kręgu Prawdy i Kłamstwa
  Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 2015
 • Raport Komisji Maddena – The Katyn Forest Massacre
  (https://archive.org/details/katynforestmassa01unit)
 • Sprawa Katynia – Warszawa 2010 MON ISBN: 978-83-62345-04-5
 • Poczet Katów Katyńskich – Nikita Pietrow Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Warszawa 2015 ISBN:978-83-64486-33-3
 • Adam Basak, Historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 1993, ISBN-83-229-0885-7
 • Grzegorz Mazur, Mocarstwa anglosaskie wobec sprawy Katynia 1943–1946 Uniwersytet Jagielloński SENSUS HISTORIAE ISSN 2082–0860 Vol. X (2013/1) s. 147-164

 

Zbiory w internecie: